Kosten en vergoeding

Het informatieve telefoongesprek is kosteloos.

Een (intake) gesprek kost  € 90,-

In een intakegesprek gaan we gelijk aan de slag en gaan kijken op welke wijze  ik u, uw kind of gezin het beste kan begeleiden.


U betaalt via  de nota die ik opstuur.

Telefonisch contact dat niet langer duurt dan 10 minuten wordt niet in rekening gebracht.

Franca Nijman is lid van de beroepsvereniging het NVPA, en de koepelorganisatie RBCZ en mede daardoor zijn er 50 zorgverzekeraars die de therapie geheel of deels vergoeden. De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u heeft afgesloten. Het is verstandig om uw zorgverzekeraar voorafgaande aan de eerste afspraak even te bellen zodat u weet waar u financieel aan toe bent.

Als er geen sprake is van vergoeden via de ziektekostenverzekering kan ik eventueel helpen met een coulanceaanvraag.

In verschillende gevallen is het dan toch mogelijk om een (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen.Ook uw huisarts kan een aanbeveling schrijven voor vergoeding.

NB Dit gaat niet ten koste van het eigen risico!

De volgende zes zaken zijn daarbij van belang: lees dit aub goed door.

1. Het betreft: Psychosociale Therapie. Bij de meeste verzekeraars valt dat onder het kopje: Vergoeding van alternatieve geneeswijzen, overige psychische zorgverlening, of psychosociale zorg uit de aanvullende verzekering (dus niet uit de basisverzekering!) ook wel genaamd:Alternatieve Psychosociale Hulpverlening .

Als u de verzekering belt, en die antwoordt dat alles nu bij de Gemeente wordt gedaan, is dat niet helemaal juist. U kunt  zeggen, dat als u aanvullend bent verzekerd, dat de behandeling dan onder ALTERNATIEVE GENEESWIJZE valt. 

2. Als therapeut heb ik een beroepsregistratie bij de NVPA, het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen,

    Alsmede bij de RBCZ  

3. KVK: 27.352.976 5. IBAN: NL02KNAB0256881847   BTW:NL134220365BOL

4. Als u de kosten door deze verzekeraars vergoed wilt krijgen geef ik u het volgende advies: kijk op de volgende link:,

 maar tevens: Informeer, voordat u aan de kindertherapie begint, eerst bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Integratieve Kindertherapie valt onder  alternatieve zorgtherapie.

5. Stuur de facturen altijd op en bewaar een kopie voor u zelf.

Extra:

Vergoedingen:

Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)

  • Wordt erkend door: Aevitae, Anderzorg, Avéro Achmea, Besured, Bewuzt, CZ, CZdirect, De Amersfoortse (alleen BIG geregistreerden), DSW en Stad Holland (alleen haptotherapie), De Friesland, De Goudse, Delta Lloyd, FBTO, Ik, IZZ, IZA, Kiemer, Menzis, National Academic, OHRA, ONVZ, OZF, PMA, PNOzorg, Pro Life, Promovendum, United Consumers, Univé, Umc, VGZ, VvAA, ZEKUR, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

We zijn dus een particuliere praktijk en je ontvangt zelf de rekening voor onze hulpverlening. Dit biedt jou en ons een aantal voordelen:
Jouw kind heeft geen verwijzing nodig van de huisarts of Bureau Jeugdzorg
Ieder kind of ouder met een hulpvraag kan terecht.
Jouw kind hoeft geen (DSM IV) stoornis te hebben om toch hulp te mogen ontvangen. U bepaalt zelf op welke wijze u en uw kind geholpen worden.
Geen wachttijden
Maximale privacy (geen verplichte uitwisseling van gegevens met de zorgkostenverzekeraar over de diagnose).

6 .De schoolmaatschappelijk werker van de school die uw kind bezoekt kan een coulanceverklaring maken en daarmee het verzoek tot vergoeding van de kosten van de therapie ondersteunen. In een aantal gevallen is de vergoeding van de therapie ook mogelijk via de regeling sociale voorzieningen van uw gemeente. Ook werkenden kunnen hier een beroep op doen afhankelijk van hun inkomen. Uw huisarts kan met een schriftelijke verwijzing naar kindertherapie uw aanvraag ondersteunen. Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden, dan kunt u deze therapie aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Verdere informatie voor vergoeding van de therapie via de AWBZ regeling voor psychische hulp kunt u vinden op de site van Persoonsgebonden Budget en Oudervoorlichting Leerling-gebonden Financiering.

 

Heeft u een klacht?

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).